JUDO ve stylu 4FUN

JUDO ve stylu 4FUN

Zobraz další

Naši borci

Naši borci a závodníci

Zobraz další

Naše videa

Videa Judo4fun

Zobraz další

Foto z poslední akce

Zobraz další
×

Hlášení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Odmítli jste cookies. Toto rozhodnutí můžete vrátit.

Novinky: 


Judo víkend 17.12. - 18.12. 2016

Banner 17 18

Přihláška: http://judo4fun.cz/prihlaska/judo-vikendy


Randori trénink


Proč JUDO a proč zrovna MY :)

Jednoduše:

1. Naše koncepce je založena na třech hlavních pilířích a těmi jsou disciplína a úcta k soupeři, gymnastika a atletika.

2. Judo pod naším vedením je zaměřeno na komplexní harmonický rozvoj, a to zejména velkým množstvím kondiční přípravy, úpolovou gymnastikou a atletickou průpravou.

3. Snažíme se v dětech vytvořit pozitivní celoživotní vztah ke sportu. Nesnažíme se vychovávat vrcholové sportovce - přesně jak říká název našeho oddílu JUDO4FUN (judo hrou). Dle nás je vrcholový sport moderní "gladiátořina" a ne radost.

4. V oddíle působí mnoho trenérů komplexně sportovně zaměřených (fitness, atletika, gymnastika). Tyto sporty jsou doplňkovými pro judo, které je zde stěžejní.

5. V oddíle máme trenérku fyzioterapeutku, která s dětmi pracuje a pomáhá a radí, jak a co zlepšit, pro správný růst a vývoj.

6. Kromě tréninku učíme děti správně se stravovat a regenerovat. Dřít umí spousta sportovců, ale odpočívat (správně regenerovat) jen šampioni.

7. Děti se snažíme v první řadě namotivovat k lásce k pohybu a v průběhu času k nalezení vlastních cílů čwho chtějí dosáhnout a následně je maximálně podporovat tak, aby svých cílů dosáhly. Nevnucujeme dětem naše představy o tom, jak musí závodit, či každý den dřít. Hlavním cílem, je láska ke sportu a překonávání sama sebe. At již v gymnastice, akrobacii, atletice, či judu.

 

Co je judo:

1. V překladu jemná cesta. Judo učí se bránit, ne útočit.

2. Judo naučí přijímat výhry, ale i prohry (ne každý to zvládne).

3. Judo je nejbezpečnějším plnokontaktním sportem (uměním). Učí děti se bránit a získávat sebedůvěru v sebe sama.

4. Judo je více než sport (mezinárodní slogan pro judo), je to výchovný systém, v některých zemích začleněný přímo do školní výuky

 

  

 "It is our idea (at least it is my personal view) that we must have in view the general physical development of the whole nation rather than the creation of a selected number of good athletes."

 

Je naším cílem (zejména z mého úhlu pohledu), že musíme upřednostnovat komplexní fyzický rozvoj celého národa spíše než několik vybraných dobrých atletů.
Jigoro Kano, The Principles of Jujutsu, The Oriental Review, February 1913, Vol. 3, Num. 4. Dostupné na: http://judoinfo.com/pdf/PrinciplesOfJujutsu-JigoroKano.pdf